BESCHERMD WONEN

25-04-2024 Er is op dit moment geen plaats beschikbaar 

Wij hanteren momenteel geen wachtlijst

Op onze locatie aan het Westeinde 183 te Vriezenveen bieden wij beschermd wonen aan 10 volwassenen. Ook gezinnen kunnen een plek binnen het beschermd wonen krijgen bij ons. Hiermee zijn we een van de eerste beschermd wonen instanties die verder gaan dan de moeder/kind projecten. Bij ons kunnen ook vaders met kinderen of gezinnen komen wonen.
Wanneer een jongere nog geen 18 jaar is, maar wel toe is aan beschermd wonen, kunnen wij ook hulp bieden. Wij zijn gecontracteerde aanbieders voor de jeugd AWBZ en jeugd GGZ, zodat de jeugdige na het bereiken van de meerderjarigheidsgrens bij ons het traject kan voortzetten.
Hiermee wordt voorkomen dat de jeugdige na het bereiken van de meerderjarigheidsgrens buiten alle vormen van hulpverlening valt of dat er weer een traject opgezet moet worden om ze binnen de hulpverlening te kunnen helpen.

Vanuit de locatie gaan we zo snel mogelijk op zoek naar een zelfstandige woning. Er moet wel sprake zijn van een zekere mate van zelfstandigheid, voordat mensen zelfstandig kunnen gaan wonen.

Wij kiezen voor een aantal tussenstappen alvorens de beschermd wonen plek wordt opgeheven. Om door te groeien naar begeleid wonen moeten de cliënten aan een aantal voorwaarden voldoen. Er moet een beperkte mate van dagbesteding zijn en dagelijks contact moet niet meer noodzakelijk zijn alvorens men kan deelnemen aan begeleid wonen. Op deze manier bieden wij een aantal tussenstappen, zodat de overgang naar begeleid wonen geleidelijk gaat.