Wij bieden jeugdzorg, beschermd wonen, begeleid wonen en zelfstandig wonen met begeleiding en alle tussen liggende vormen van hulpverlening

25-04-2024 Er is op dit moment geen plaats beschikbaar 

Wij hanteren momenteel geen wachtlijst

ONZE DIENSTEN

Je zoekt een hulpverlener die dicht bij jezelf blijft. Die zorg op maat biedt. Dan bent bij ons op het juiste adres. Wij bieden een beschermd wonen plek, waarbij de zorg op maat geboden wordt. Dat is voor iedereen weer anders.
Wij bieden zorg voor mensen vanaf 17 ½ jaar. Zowel op adres als op locatie bij ons aan het Westeinde 183 te Vriezenveen.

Omdat wij gecontracteerd zijn voor zowel de jeugd AWBZ en jeugd GGZ en Beschermd Wonen zijn we in staat om de hulpverlening naadloos te laten aansluiten wanneer een jongere volwassen wordt, zodat ze niet meer moeten verhuizen.

Et In Te is afgeleid van het Latijn Esto In Te en betekent letterlijk “Zijn in Je.” Wat min of meer betekent Geloof in jezelf of Blijf bij jezelf. Dat is ook de visie van Et In Te. Wij zijn van mening dat wanneer je wilt bouwen aan je toekomst je moet geloven in jezelf, en je vooral bij jezelf moet blijven en niet ander moet willen zijn. Dit geldt niet alleen voor onze cliënten maar ook voor ons zelf. Ook wij blijven dicht bij wie we zijn. “What you see is what you get.”

Wij gaan uit van het principe dat ieder mens zijn eigen kracht heeft, en door de eigen kracht sterker te maken, zullen de minder sterke kanten vanzelf ook sterker worden, zodat de basis voor de toekomst is gelegd.

Wij bieden jeugdzorg, beschermd wonen, begeleid wonen en zelfstandig wonen met begeleiding en alle tussen liggende vormen van hulpverlening.

Daarnaast is het mogelijk om in geval van crisis een aanmelding bij ons te doen voor maatschappelijke opvang.

Ook bieden wij opvang en beschermd wonen voor gezinnen. Dit kunnen moeders of vaders met kinderen zijn maar ook vaders en moeders met kinderen, omdat wij denken dat een vader in een gezin net zo belangrijk is als een moeder en willen meewerken om een gezin zolang mogelijk bij elkaar te laten zijn.

 

OVER ONS

Wij zijn ervaren hulpverleners die op een outreachende manier werken. De meeste medewerkers zijn HBO gediplomeerd en hebben ervaring op verschillende gebieden van de hulpverlening. Wij willen op een creatieve wijze omgaan met de problematiek die wij tegenkomen. Wij zijn niet bang om buiten de gebaande paden te treden. De gebaande paden hebben vaak niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom kijken wij ook naar andere manieren om de problemen aan te pakken, om het maximale aan levenskwaliteit voor onze cliënten te behalen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.